Corporate Governance

Gagik Zakaryan

Chairman

George Piskov

Skvortsov Oleg

Sergey Grigoryan

Elena Rechkalova

Management Board

Nadezhda Kibalnik

Chief Executive Officer

Kairzhan Kudyarov

Chief Financial Officer

Olga Kazakova

Chief Operating Оfficer

Top management

Kseniya Chernysheva

President, Unistream Money Transfer

Galkin Alexander

Branch network

Sherzod Makhmudov

Partners CIS

Elvira Sheraukhova

Chief Accountant

Korosteleva Vlada

Marketing and Advertising

Alexander Lozhkin

Business Banking

Anastasia Migura

Payment Cards

Nikolay Belov

Partners EMEA

Marina Rogova

Legal Services